Sơn đông thể thao cá cược như thế nào thanh toán trực tuyến, giới thiệu

Sơn đông thể thao cá cược như thế nào thanh toán trực tuyến?

giới thiệu

Các trạm đánh bài thể thao sơn đông có thể trả tiền thuế bằng cách trả tiền trực tuyến. Thanh toán trực tuyến nhanh chóng và hiệu quả sẽ tiết kiệm được thời gian quý báu và nguồn nhân lực.

bước hành động

1. đăng ký thanh toán trực tuyến nền tảng

Các trạm cá cược cần phải đăng ký các tài khoản thanh toán trực tuyến trên trang web của trung tâm xổ số thể thao tỉnh sơn đông.

2. ràng buộc thẻ ngân hàng

Sau khi đăng nhập vào nền tảng thanh toán trực tuyến, bạn cần phải ràng buộc một thẻ ngân hàng tương ứng với tài khoản ngân hàng.

Vào trang trả tiền đi

Trang chủ của trang web trả tiền, nhấn nút trả tiền để vào trang trả tiền.

4. nhập thông tin trả tiền

Trong trang trả tiền, bạn phải nhập thông tin như tên trạm đánh bạc, số tiền đóng thuế.

5. xác nhận thanh toán

Sau khi kiểm tra thông tin thanh toán, nhấn vào nút xác nhận thanh toán để hoàn thành các hoạt động thanh toán.

lưu ý

1. thanh toán trực tuyến thời gian làm việc 9:00-17:00.

2. sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ tạo ra các phiếu thanh toán, bạn cần phải giữ.

3. nếu bạn gặp vấn đề trong quá trình thanh toán trực tuyến, bạn có thể gọi điện thoại dịch vụ khách hàng trung tâm xổ số thể thao tỉnh sơn đông để tìm sự giúp đỡ.

Related Posts