Phần mềm giao dịch trực tuyến citic capital xem xu hướng, phần mềm giao dịch trực tuyến citic

phần mềm giao dịch trực tuyến citic

Phần mềm giao dịch trực tuyến citic đã cung cấp cho người dùng nhiều cách để xem xu hướng, thuận tiện cho các nhà đầu tư để phân tích kỹ thuật. Sau đây là một số phương pháp phổ biến:

Sử dụng biểu đồ K biểu đồ K là biểu đồ chuyển động phổ biến nhất, nó được biểu thị theo một đường K cho các xu hướng thời gian khác nhau, mỗi đường K bao gồm giá mở, giá cao nhất, và giá đóng cửa. Các nhà đầu tư có thể quan sát sự biến động của giá cả thông qua biểu đồ K, xác định xu hướng và hình dạng.

Sử dụng biểu đồ thời gian biểu đồ thời gian để hiển thị từng giao dịch của một cổ phiếu cụ thể trong một thời gian cụ thể, được biểu diễn bằng biểu đồ đường thẳng hoặc cột. Các nhà đầu tư có thể theo dõi giá cổ phiếu trong thời gian thực thông qua biểu đồ thời gian, quan sát hoạt động bán bán và tính linh động của cổ phiếu.

Chỉ số sử dụng MACD MACD (Movig trung bình Covergece Divergece) là một chỉ số kỹ thuật bao gồm hai đường trung bình di động và một thanh biểu đồ. Chỉ số MACD phản ánh xu hướng và động lượng của cổ phiếu, giúp các nhà đầu tư xác định thời điểm mua bán.

Sử dụng chỉ số brin belt chỉ số brin belt bao gồm ba đường, bao gồm một đường ray trung bình và hai đường ray trên và dưới. Brin strip chỉ số có thể phản ánh phạm vi dao động của giá cổ phiếu và xu hướng, các nhà đầu tư có thể thông qua brin strip chỉ số để đánh giá giá cổ phiếu đang ở trạng thái mua hoặc bán quá mức.

Sử dụng số lượng chỉ số số lượng chỉ số cho thấy số lượng giao dịch chứng khoán trong một thời gian cụ thể, có thể phản ánh sự chú ý của thị trường chứng khoán và mức độ hoạt động. Các nhà đầu tư có thể đánh giá tính linh động của cổ phiếu thông qua các chỉ số giao dịch và kết hợp các chỉ số khác để phân tích.

tóm tắt

Phần mềm giao dịch trực tuyến citic investment cung cấp nhiều phương pháp để xem xu hướng, các nhà đầu tư có thể chọn công cụ phù hợp dựa trên sở thích và thói quen phân tích của họ. Thông qua phân tích của biểu đồ chuyển động, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn các xu hướng và chuyển động của cổ phiếu, cung cấp một tài liệu tham khảo cho các quyết định đầu tư.

Related Posts